Uslovi korišćenja sajta Beč oglasi


Zabranjeno je:


 • * postavljanje oglasa u tuđe ime
 • * postavljanje oglasa sa tuđim informacijama: ime, prezime, slike, email, broj telefona, adresa, web adresa na društvenim mrežama ili bilo kojom drugom formom koja ima ovu namenu
 • * prekomerno ponavljanje oglasa istog sadržaja
 • * postavljanje oglasa neprimerenog sadržaja
 • * postavljanje komentara drugih oglasa
 • * oglašavanje medicinskih i farmaceutskih proizvoda ili usluga za koje je potrebna dozvola za prodaju ili reklamiranje
 • * oglašavanje bilo kakvog oružja ili municije
 • * oglašavanje prostitucije, pornografije i kockarskih aktivnosti
 • * oglašavanje zlonamernih softvera ili softvera koji su nelegalni kao i piramidalnih i drugih nelegalnih poslovnih aktivnosti
 • * oglašavanje proizvoda ili usluga za koju nemate sve potrebne dozvole ili odobrenja
 • * oglašavanje netačnih i lažnih informacija ili usluga kojima možete pribaviti ličnu korist ili oštetite neko lice
 • * oglašavanje proizvoda, informacija ili usluga koje krše bilo koji lokalni, državni ili međunarodni zakon

Kršenje pravila

Kršenje pravila portala Beč oglasi nosi određene sankcije u zavisnosti od prestupa:

 • * Uklanjanje oglasa
 • * Zabrana daljeg korišćenja portala Beč oglasi
 • * Prijava i prosleđivanje podataka nadležnim organima

Zaštita ličnih podataka

Zaštita vaših ličnih podataka veoma nam je važna. Beč oglasi preduzima potrebne radnje kako bi se osigurala zaštita vaših podataka koje vi unostite prilikom oglašavanja. Ukoliko postavite oglas na naš portal, saglasni ste s tim da informacije iz oglasa koje ste uneli budu dostupne svim posetiocima portala, kao i organima vlasti ukoliko se ukaže potreba. Vaši podaci neće biti korišćeni u svrhe koje nisu obuhvaćene ovim uslovima korišćenja.

Prijava kršenja pravila sajta Beč oglasi

Kršenje uslova korišćenja možete da prijavite putem naše kontakt strane. Takođe, ispod svakog oglasa postoji opcija da prijavite grešku u oglasu i to je pravi način da nam skrenete pažnju ako neki oglas krši pravila.